Online timer

Indtast minutter

00
00
00

Timer
Minutter
Sekunder

Online timer til tiden!

Mennesket har haft brug for at holde styr på tiden siden oldtiden. Og tidsmålerne har udviklet sig enormt gennem tiden. I starten kunne vi nøjes med at holde øje med solen, for vores liv var sådan indrettet, at det var solens gang, der bestemte, hvordan det skulle tilrettelægges. I dag er en online timer i langt de fleste tilfælde og bruges selvfølgelig også langt langt mere end de gamle tidsmålere, men vi vil alligevel se lidt på, hvordan timeren har udviklet sig over tid.

I dag vil man i hovedtræk dele timerne op i to kategorier: Vi har de såkaldte hardware timere, og så er der forskellige typer online timere.

Man kan jo sige, at den allerførste hardware timer, som mennesket udviklede, var soluret. En enkel, men genial anordning, som gav mulighed for at dele døgnet op i mindre enheder end blot nat og dag.

Siden kom mere avancerede timere i form af mekaniske ure og siden både elektromekaniske og elektroniske ure.

Får styr på tiden med en online timer

Oprindeligt har timerne haft det formål, at folk skulle kunne få styr på tiden – og kommunikere om tiden, så man vidste, hvornår man for eksempel skulle mødes. Der er jo stor forskel på at sige, at man skal mødes lidt efter, at solen har stået højest på himlen, og så at aftale, at man mødes to streger efter, at den står højest på himlen. Fra at være en cirkabetegnelse bliver tidsangivelsen en mere præcis angivelse.

Mekaniske og elektroniske ure

Siden kom som sagt de mekaniske timere, hvor timeglasset jo ret beset er den første model. En simpel konstruktion af to glaselementer sat sammen, og hvor der løb sand fra det øverste element til det nederste i en nøje udmålt frekvens. Når sandet var løbet helt igennem, var der gået et bestemt stykke tid. Ulempen ved timeglasset er, at det efterhånden bliver slidt og dermed går mere upræcist, når passagen mellem de to elementer bliver større!

Siden fik vi timere med mekaniske drivværker, og siden blev de kombineret med elektronik, så de blev drevet af elektronik, som på forskellig vis aktiverede timerne. Det er for eksempel noget, der blev og bliver brugt i vaskemaskiner og andre husholdningsmaskiner, som har forskellige programmer, der kører i en bestemt rækkefølge, og som måske også kan sættes til at køre på tidspunkter, hvor folk ikke er hjemme og kunne tænde for dem.

Siden kom de egentlig elektroniske ure i form af eksempelvis quarzure, som udmærker sig ved at være mere præcise end mekaniske ure. Det er de, fordi der ikke som sådan er noget mekanisk slid på urværket, idet de består af quarzkrystaller, som disponeres af forskellige elektroniske impulser.

I dag er mange af disse timersystemer drevet af en software, så de er PLC-styrede (PLC = programmable logic controller). Dermed er alle mekaniske og elektromekaniske dele væk, og timeren er mindre, langt mere driftsikker, præcis og brugbar i mange flere sammenhænge.

Skridtet til en online timer

Timere bruges til andet end at vise tiden. De styrer processer efter bestemte mønstre, de tæller ned og tæller op, så ting sker eller ikke sker på bestemte tidspunkter. Du kan se mit online nedtællings ur her.

I dag er en stor del af timerne indlejret i en online device, og dermed eksisterer de alene som en computerkode. De refererer som ure til store centrale tidssystemer, så de til enhver tid er synkroniserede med andre timere. I et system relaterer de sig oftest til en form for urgenerator, som installeret i forbindelse med et hardware system, som bruges til at kontrollere den aktuelle software.

Stort set alle mennesker har i dag en mobiltelefon, og alene af den grund er de stødt på online timere. Sådan en har mobiltelefonen nemlig indbygget i form af timer-applikationer. Nogle gange er det sat op, så de grafisk har en visning, der ligner de gamle mekaniske ure, men det er mest for, at vi kan synes, at de er nemme at have med at gøre. De har en masse højt udviklede egenskaber. Med en online timer har du umiddelbart adgang til funktioner som stopure, almindelig tidsvisning, tidsvisning for forskellige tidszoner, og du kan tælle ned eller tælle op med disse timer-apps, for blot at nævne få af funktionerne.

Fælles for alle online timere er, at de er præcise, synkroniseret med eksempelvis det centrale atomur i Frankfurt og langt mere præcise end nogen mekanisk timer.